Větrání domu – Druhy větrání


Výhody větrání s rekuperací

V domácnostech, kde se dobře větrá, je zdravé prostředí. Bez pravidelného větrání se v domě zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého, prachu, pylů a dalších škodlivin.

 

Druhy větrání 

Přirozené

Jedná se o větrání stavby bez použití mechanických systémů. K pohybu vzduchu je využíváno pouze otvírání oken. Při tomto způsobu výměny vzduchu dochází k největším energetickým ztrátám. V letních měsících jeho účinnost klesá.

 

Rekuperační jednotky

Rekuperace tepla (kontrolované větrání, zpětné získávání tepla) slouží ke snížení tepelných ztrát, které vznikají při klasickém větrání. Rekuperační jednotka je zařízení, kde se využívá teploty vzduchu odsávaného z prostoru k ohřevu chladného vzduch přiváděného z vnějšího prostředí. Tyto dva „vzduchy“ jsou od sebe odděleny tak, že nemůže dojít k jejich promísení a zároveň stykové plochy jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje maximální přestup tepla. Výsledkem je, že použitý vzduch se všemi v sobě obsaženými pachy (pachy z kuchyně a WC, kouř, „vydýchaný vzduch“) je odváděn mimo objekt a je nahrazen čerstvým, ohřátým (v létě ochlazeným) vzduchem. Touto výměnou vzduchu je dosaženo příjemného a hygienicky nezávadného životního prostředí v pobytových prostorách. Metoda větrání s rekuperací zajišťuje optimální využití vytvořeného (a zaplaceného) tepla až s 90% účinností. V letním období naopak můžeme rekuperační jednotky využít k ochlazování pobytového prostoru, což začíná být při stávajících klimatických změnách velmi aktuální problém

 

 

Když nevětráme

 

Příliš vysoká vlhkost vzduchu

 

Za dřívějších dob byly používány zvlhčovače vzduchu na topení, ale není to potřebné, jedná se o velmi rozšířený omyl. Průměrná čtyřčlenná domácnost vyprodukuje přibližně 12 l vody do vzduchu denně, díky tomu je vzduch vlhčí než by měl být. Problémy způsobující příliš vlhký vzduch: potíže s dýcháním, astma, dlouhodobé působení je zdraví škodlivé, vznikají plísně.

 

Příliš vysoká koncentrace CO2

Optimální koncentrace CO2 v místnosti by neměla být vyšší než 1200 ppm (jednotka koncentrace), což se rovná 0,12 % objemu vzduchu. Každý člověk vyprodukuje značné množství CO2 (v místnosti o V = 60 m vyprodukují 2 osoby 0,12 % CO2 v objemu vzduchu místnosti za 1,5 hodiny, 3 osoby za 1 hodinu a 4 osoby za 45 minut, 1 osoba za dlouhých 3,5 hodiny).

 

 • Způsobuje bolesti hlavy, únavu a stejně jako u vlhkosti zdravotní problémy z dlouhodobého hlediska
 • Při špatném větrání snížena produktivita práce až o 15 %
 • Vysoká koncentrace plastifikátorů v domácím prachu - bývají příčinou alergií Vysoké náklady na topení

 

Jak ušetřit při větrání a vytápění domu

 

Doporučené teploty v místnostech pro správnou tepelnou pohodu + tipy na úsporu topení

 

 • Obývané místnosti, kuchyně, klozety 20 - 22 °C
 • Koupelny 24 °C
 • Méně používané vedlejší místnosti, neobývané pokoje 15 - 16 °C
 • Vytápěná schodiště 10 °C
 • Ložnice 17 - 18 °C (Při zvýšení teploty dochází ke zhoršení kvality nočního odpočinku. V dětských pokojích snížit na noc výkon topného systému.)
 • Doporučená teplota pracovny je 20 °C
 • Tepelná pohoda je také závislá na relativní vlhkosti vzduchu Při vlhkosti 30 % je ideální teplota 23 °C. Při vlhkosti 60 % je ideální teplota 21 °C (Oproti 30% vlhkosti vzduchu je spotřeba energií na vytápění nižší o 12 %!)
 • Zavírat dveře mezi místnostmi s rozdílnou teplotou
 • Před radiátory neumisťovat nábytek ani jiné věci, ztráta tepla až 10 %
 • Ihned po setmění zatáhnout závěsy a venkovní rolety (i za větrného počasí), významně se sníží ztráty tepla oknem
 • Využití slunečního záření - v zimních měsících je při velké ploše oken možné, že dům bude vyhřátý čistě slunečními paprsky. Ušetří se tak náklady na vytápění. Musí se ale vzít v potaz, že velká plocha oken může v létě zapříčinit přehřívání interiéru. Proti přehřívání je dobré nainstalovat buď předokenní žaluzie, rolety nebo markýzy. Ty mohou být čistě s manuálním ovládáním nebo samočinné při reakci na slunění.

 

Přirozené větrání

 

 • Větrat krátce a důkladně několikrát denně, doporučuje se 5x po dobu 5 minut každou místnost
 • Alternativou je větrání pomocí průvanu, otevření oken na rozdílných stranách domu
 • Nedoporučuje se dlouhodobé nastavení oken do polohy infiltrace a větrání pomocí vyklopené "větračky" - značně neekonomické (uniká po celou dobu teplo oknem), stěny vychladnou (ohřátí trvá delší dobu, nejdříve se ohřívají stěny a až potom vzduch) a pokoj se po uzavření déle vytápí
 • Větrat ihned, jakmile se v místnosti vytvoří větší množství páry nebo otevřít okno ještě před činností vytvářející hodně páry (např. vaření, koupaní, praní…)

 

Rekuperační jednotky

 

Výhody rekuperace

 

 • Větší comfort
 • Stálý přívod čerstvého vzduchu
 • Pylový filtr
 • Uhlíkový filtr
 • Omezuje škody na objektech
 • Zbaví vlhkosti
 • Předchází vzniku plísní
 • Nízké náklady
 • Celosvětově nejvyšší účinnost zpětného zisku tepla (až 95 % energie z odváděného vzduchu dokážeme v rekuperačním výměníku získat pro předehřev vzduchu přiváděného)
 • Bydlení v tichu, žádný hluk z vnějšku
 • Přirozený odtah pachů
 • Příjemné chlazení budov

 

Nedoporučuje se otvírat okna, ani na mikroventilaci nebo větračku, sníží se zbytečně výkon (navíc teplý vzduch zbytečně uniká otevřenými okny)

 

 

 

 


Více